Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโครงการฯ


นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาน้ำก่ำ 

182756
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
33
138
558
181463
1575
4043
182756

Your IP: 54.80.208.105
Server Time: 2018-08-19 05:29:16

              ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน  ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ  ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหา  ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

              โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอปลาปาก  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม   กำกับดูแลโครงการประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ( ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า  ตำบลหนองเทา  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม, ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว  ตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม)  และการสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เทคนิค  ของภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

============================================================

อัตรากำลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

ที่ตั้ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

============================================================

แผนป้องกันบรรเทาอุทกภัยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Nam Kam River Basin Operation And Maintenance Project. 

ที่ตั้ง : บ้านโนนสังข์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ & KM Team
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : เทพบวร มะกุล โทร./ไลน์ 0873344357